Audiotextové služby, Audiotex, Prémiové SMS, Duhová čísla a SMS, DMS

Audiotextové služby
Premiové SMS
Placené linky

Naše společnost poskytuje audiotextové služby (nebo také Audiotex) po celé České republice již více než 10 let, jsme partnerem společnosti GTS Czech, s.r.o.. Poskytujeme plnohodnotnou podporu a zázemí pro produkty a služby, které využívají jak menší společnosti tak nadnárodní řetězce, korporace či banky.

Hlasové audiotextové služby - Placené linky

GTS duhové číslo

Služba umožňuje volajícím snadný přístup k placeným informacím. Uživatel služby přistupuje k obsahu vytočením přístupového čísla 9XX XXX XXX. Tarify jsou ve výši od 6 do 95 Kč/min, a to pouze některé, definované hodnoty.

GTS bílé číslo

Služba umožňuje zákazníkům být dosažitelní na celém území ČR pod jedním přístupovým číslem s jednotným zpoplatněním a nulovými náklady na telefonní provoz.

GTS modré číslo

Díky tomu, že se volající podílí na poplatku za hovor, patří tato služba k nejefektivnějším. Právě poměr nákladů na straně volaného, výhodný poplatek u volajícího a nízký počet zlomyslných volání dělá z této služby nejvýhodnější komunikační nástroj. Volání je pro volajícího z pevných sítí většinou zpoplatněno poplatkem nižším, než je cena za místní volání.

GTS zelené číslo

Služba umožňuje zákazníkům přístup k informacím zdarma. Volající mají možnost z kteréhokoli telefonního přístroje bezplatně získat informaci, kterou potřebují, nebo kterou jim chce majitel bezplatné linky nabídnout. Volání je pro volajícího zdarma, náklady na volání jsou účtovány majiteli zelené linky.

Prémiové SMS (Premium SMS)

Je určena zejména pro firemní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy, kterým umožňuje na profesionální úrovni realizovat spotřebitelské soutěže, hlasování nebo vývěr plateb za dodávky drobného zboží, služeb nebo obsahu. Zákazníky služby jsou například marketingová nebo prodejní oddělení firem, marketingové agentury zajišťující služby pro třetí strany, vlastníci placeného obsahu (databáze, kódy apod.) a organizace státní správy a samosprávy.

SMS platforma umožňuje realizovat specifické platební aplikace, jako např.:

Co jsou audiotextové služby

Audiotextové služby (ATX) jsou hlasové služby obsahového charakteru se zvláštním tarifem, které jsou jednoznačně definovány platným číslovacím plánem, tj. volání na čísla se zvýšeným tarifem.

Co je Audiotex

Audiotex je počeštěný název pro audiotextové služby, ATX, užívaný některými českými poskytovateli audiotextových služeb v České republice.

Co jsou barevná čísla

Duhová čísla nebo také Barevné linky je forma audiotextové služby - volání na čísla s přístupovým kódem (předčíslím) 900, 906, 908 nebo 909.

Co jsou prémiové SMS

Premiové SMS jsou forma audiotextové služby realizované pomocí krátkých textových zpráv (SMS) odesílaná nebo příjmaná z čísel se zvýšeným tarifem, obvykle se jedná o čísla s přístupovým kódem 900, 906, 908 nebo 909.

Online dotaz na audiotextové služby Jsme partnerem GTS

TOPlist